Positiviteit versterkt Agile Mindset

De Agile Mindset lijkt in de kern de vaardigheid te zijn om te anticiperen, om actie te nemen en jezelf aan te passen aan de situatie. Positiviteit versterkt deze vaardigheden.

Voor de meeste organisaties betekent Agile voornamelijk: wendbaar zijn en blijven. Snel genoeg reageren op veranderingen in de omgeving van de organisatie.

De Agile Mindset lijkt dan ook te gaan over het belang van mentale aspecten van wendbaarheid. Of, zoals ik op mijn zoektocht vond, in de kern de vaardigheid om te anticiperen, om actie te nemen en jezelf aan te passen.

Dappere bloemetjes op de rots

Wat de definitie ook is: Agile werken vraagt van de mens veerkracht om om te gaan met veranderingen in de werk omgeving. En die veerkracht is te vergroten door aandacht te besteden aan het ervaren van positieve emoties. En dat vraagt oefening. We herkennen namelijk moeiteloos de negatieve emoties, maar de positieve emoties zien we makkelijk over het hoofd. 

Het effect van positieve emoties

Mensen die positieve emoties ervaren worden gekenmerkt door flexibiliteit, creativiteit en efficiëntie, aldus Barbra Fredrickson. Zij onderzoekt het effect van positiviteit en positieve emoties op het de mens en dat wat zij doet.

Mensen die positieve emoties ervaren, blijken meer open staan voor informatie en zijn beter in staat tot integratie van informatie. Zij kunnen het grotere geheel beter zien en zijn doortastender: ze willen meer doen dan mensen met neutrale of negatieve emoties. 

In relatie tot anderen zorgen positieve emoties er voor dat we minder op onszelf gericht zijn en een grotere verbondenheid ervaren. Positieve emoties faciliteren sociale interactie en stimuleren weldaad en behulpzaamheid. 

Het effect van het ervaren van positieve emoties op langere termijn, vond Fredrickson, is een versterking van de eigen hulpbronnen:

 • Fysieke – afname ziektesymptomen
 • Cognitieve – toename mindfulness, probleemoplossend vermogen, genieten
 • Psychologisch – zelfacceptatie, bereiken van doelen in het leven 
 • Sociaal – meer sociale interactie, steun van anderen

Door het versterken van je hulpbronnen, vergroot je je veerkracht: de flexibiliteit en kracht om te gaan met veranderingen in leven en werk.

Positiviteit in samenwerken

In eerder onderzoek heeft Fredrickson gevonden dat positieve acties*) de effectiviteit van een team versterken, terwijl negatieve acties een remmend effect hebben. Ze heeft gevonden dat er 3 positieve acties nodig zijn om het remmende effect van 1 negatieve actie te neutraliseren. In teams is een gezonde verhouding nog hoger: hier zijn 6 tot 9 positieve acties nodig om het effect van 1 negatieve actie teniet te doen. 

*) Het woord ‘actie’ gebruik ik hier voor elke vorm van communicatie: de wenkbrauw die je optrekt, of het handgebaar dat je maakt, de woorden die je zegt, de toon, de zucht. Alles wat onderdeel uitmaakt van de interactie, verbaal en non-verbaal!

Voor de critici onder ons: het kan ook teveel worden: wanneer het aantal positieve uitingen hoger dan 11 is, dan verdwijnt de beweging in het team ook. 

3 tips – stimuleer positiviteit

Een positieve benadering van zaken is net zo geldig en aanstekelijk als een negatieve benadering. Maar je moet er wel wat voor doen! 

Daarom hierbij 3 tips om mee aan de slag te gaan jouw Agile Mindset positief te beïnvloeden. 

Let op: het kan soms wat ongemakkelijk voelen, omdat je zo bewust op die positiviteit gaat letten. Zet door en vergroot je veerkracht!

 1. Positief vergaderen
  Spreek met elkaar af om de komende maand jullie vergaderingen te starten met het delen van een moment waar je trots op bent, of waar je blij van werd. 
  Op deze manier richt je je gedachten op een ervaring waar je een positieve emoties ervoer. Dit verbreed je blik en versterkt je verbinding met elkaar. 
 2. Omdenken
  Spreek met elkaar af, dat je in vergaderingen elkaar uitdaagt om te formuleren wat er wél werkt en wat je wel wilt. Merk het op wanneer jullie vooral bespreken wat er misgegaan is, of waarom een bepaald idee niet haalbaar is. Stel dan eens de vraag “wat werkt er wel goed?” of “wat wil je bereiken?”
  Blijf volhouden, en zie wat het effect is. 
 3. Positieve intentie
  Formuleer voor wekelijks een positieve intentie. Wat ga jij deze week doen om positieve emoties te herkennen of te stimuleren, bij jezelf of bij het team waar jij in werkt. Kijk dan na die week ook eens terug naar het effect.
  Je kunt deze tip ook dagelijks inzetten.

Positiviteit : meer dan blijigheid

Positiviteit of liever nog, positieve emoties, leiden dus tot het verbreden van onze aandacht, cognitie en handelen. Het zorgt er voor dat we blijven oefenen om die bal in het net te schoppen, of dat ene nummer van Harry Sacksioni leren spelen op de gitaar. Positieve emoties helpen ons door te zetten bij tegenslag.

Emoties kleuren gedrag

Want het is niet altijd rozengeur en maneschijn. We houden van “gedoe”. Gemopper, praten over elkaar, discussie, chagrijn, focus op fouten, macht, regels omzeilen. Het is er. En het is niet effectief. Maar ook ‘gedoe’ kun je positief benaderen. Kijk er niet van weg. Erken wat er is en onderzoek wat je kunt doen om te verbeteren. 

Door positieve emoties te ervaren en vanuit positieve intentie positieve vragen te stellen en mogelijkheden te zien, versterk je jouw Agile Mindset. Je wordt krachtiger in het omgaan met verandering. Precies dat wat nodig is in een Agile organisatie.

Wil jij positiviteit introduceren in jouw (Agile) organisatie? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.