Over Marja

“Be the change you wish to see to the world.” Of zoals mijn moeder vroeger zei “verbeter de wereld, begin bij jezelf”. Ik doe mijn best …

In alles wat ik doe, wil ik bijdragen aan een vreedzame wereld. Een wereld waarin iedereen passend bij de leeftijd positief bijdraagt aan een gezond en gelukkig leven voor zichzelf en de mensen om haar heen. Waar iedereen met respect voor zichzelf, vrienden, kennissen en collega’s leeft, werkt en leert. Met open hart bouwend aan een wereld waarin je wilt leven.

Als verandercoach bij Maart Consulting focus ik op de IT dienstverlening. Een functie in de meeste bedrijfs sectoren. Een succesvolle ICT functie voegt waarde toe, door ruimte te creëren voor menselijke interactie. Bijvoorbeeld in de zorgsector kan ICT en domotica de medewerkers ontlasten, zodat er meer aandacht aan de cliënten besteed kan worden.

Doen wat er toe doet, zou je kunnen zeggen. Een manier om dat te faciliteren is iteratief, kort-cyclisch werken. Continue bijsturend, door iedere medewerker vanuit autonomie, vakmanschap en zingeving, met als doel waarde te leveren aan de klant. Van de (ICT-) managers wordt verwacht dat ze vóorgaan in het gewenste gedrag, dat ze de verandering al ‘doen’. Naast het zorgen voor een werkende ICT omgeving hebben de schone taak de gewenste samenwerkingscultuur te stimuleren. Als change manager draag ik graag een steentje bij aan deze verantwoordelijke taak.

Autonomie is een van de aspecten die van belang zijn voor de intrinsieke motivatie van mensen. Rondom dit thema faciliteer ik workshops, alleen en met andere zelfstandige ondernemers, waarin de deelnemers een stap zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. In deze workshops richt ik met op het verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen. Dit doe ik door het hart met het hoofd te verbinden en vice versa, om tenslotte de inzichten weer te vertalen naar het ritme van alledag. Een jaarlijks terugkerende workshop voor het plannen van het volgende jaar, is hier een voorbeeld van.

In al deze activiteiten kan ik mijn ervaring als mens, ict consultant, business consultant en coach combineren. Of het nu de samenwerking in een team, of de samenwerking tussen ICT en business is, ik breng mensen samen op basis van mijn kennis, ervaring, verzamelde informatie (ik stel veel vragen!) en intuïtie. Want in de wereld waar ik graag wil leven verstaan we elkaar, daar hebben we begrip voor elkaar en weten we vreedzaam samen te leven. Ook als we het niet eens zijn.

Kijk rond op mijn web-site voor meer informatie. Kom je niet tegen wat je nodig hebt?Of heb een concrete vraag en wil je weten wat ik voor jou, jouw team of organisatie kan betekenen?   Neem contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking..