Privacyverklaring

Ik hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Niet alleen omdat dat volgens de AVG moet, maar omdat ik het belangrijk vind om integer met jouw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens ik van je ontvang, op welke manier ik de gegevens ontvang en waarom ik deze gegevens verzamel.

Bedrijfsgegevens

Maart Consulting
Elros 8
5663 RV Geldrop
tel: 06 1312 5748

Algemeen

Ik verzamel alleen die persoonsgegeven die ik nodig heb om mijn diensten te verlenen, te onderhouden en te verbeteren en om contact met je te hebben. De gegevens die je me geeft gebruik ik alleen voor het doel waarvoor je ze me geeft. Ik bewaar de gegevens volgens de geldende privacywetgeving.

Als je bijvoorbeeld hier op de site via het contact formulier jouw gegevens achterlaat, dan gebruik ik deze alleen om contact met je op te nemen over jouw vraag of opmerking.

Neem je een van mijn diensten af, dan vraag ik je ook de gegevens die nodig zijn om contractering en facturering correct af te handelen. Ik zal alle informatie en documentatie, die je mij geeft, vertrouwelijk behandelen.

Je hebt er recht op om de persoonsgegevens die ik heb opgeslagen op te vragen. Ik stuur je de gegevens uiterlijk twee weken na jouw verzoek om inzage toe. Als je wilt, pas ik jouw gegevens aan of verwijder ik deze als dat nodig is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Maart Consulting.

Doeleinden van gebruik

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Maart Consulting in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaat. Maart Consulting gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Maart Consulting, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de web-site zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens door mij worden verzameld. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van mijn web-site om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door mij uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

De wet schrijft voor dat ik persoonsgegevens met betrekking tot financiële transacties 7 jaar moet bewaren. Persoonsgegevens die je aan me geeft voor de uitvoering van een opdracht, zal ik na 7 jaar vernietigen of anoniem gebruiken voor het ontwikkelen en verbeteren van mijn dienstverlening. Ik bewaar jouw persoonsgegevens zo lang, omdat ik heb ervaren dat een eerste contact na een aantal jaren concreet wordt in een opdracht. Het is dan fijn om verder te kunnen bouwen op de informatie die we eerder al uitwisselden.

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Maart Consulting maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Ik bescherm jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kan ik de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Ik heb Google Analytics op de website geïnstalleerd.Hierdoor krijg ik inzicht  wanneer en hoe vaak mijn website bezocht wordt en welke pagina’s bezoekers bekijken. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd, dat betekent dat ik en Google niet kunnen zien wie jij bent. Ik heb Google ook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie met anderen te delen. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die ik met Google heb afgesloten.

Links naar andere websites

De pagina’s op deze site bevatten soms links naar andere websites. Maart Consulting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Maart Consulting vallen.

Inzage

Je mag Maart Consulting vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je Maart Consulting verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt je doen door contact met me op te nemen via info@maart-consulting.nl.