De waarde van Positiviteit in Agile organisaties

Voor de meeste organisaties betekent Agile zijn : wendbaar zijn en blijven. Snel genoeg reageren op veranderingen in de omgeving van de organisatie.

De Agile Mindset lijkt in de kern de individuele vaardigheid te zijn om te anticiperen, om actie te nemen en jezelf aan te passen aan de situatie. De Agile Mindset lijkt dan ook te gaan over het belang van mentale aspecten van wendbaarheid. Of, zoals ik op mijn zoektocht vond, de vaardigheid om te anticiperen, om actie te nemen en jezelf aan te passen.

Dappere bloemetjes op de rots

Agile werken vraagt de mens veerkrachtig om te gaan met veranderingen in de werkomgeving. Die veerkracht is te vergroten door aandacht te besteden aan het ervaren van positieve emoties.

Het effect van positieve emoties

Mensen die positieve emoties ervaren worden gekenmerkt door flexibiliteit, creativiteit en efficiëntie, aldus Barbra Fredrickson. Zij onderzoekt het effect van positiviteit en positieve emoties op het de mens en dat wat zij doet.

Mensen die positieve emoties ervaren, blijken meer open staan voor informatie en zijn beter in staat tot integratie van informatie. Zij kunnen het grotere geheel beter zien en zijn doortastender: ze willen meer doen dan mensen met neutrale of negatieve emoties. 

In relatie tot anderen zorgen positieve emoties er voor dat we minder op onszelf gericht zijn en een grotere verbondenheid ervaren. Positieve emoties faciliteren sociale interactie en stimuleren weldaad en behulpzaamheid. 

Het effect van het ervaren van positieve emoties op langere termijn, vond Fredrickson, is een versterking van de eigen hulpbronnen. Door het versterken van je hulpbronnen, vergroot je je veerkracht: de flexibiliteit en kracht om te gaan met veranderingen in leven en werk.

Het effect van positieve emoties op hulpbronnen:

 • Fysieke – afname ziektesymptomen
 • Cognitieve – toename mindfulness, probleemoplossend vermogen, genieten
 • Psychologisch – zelfacceptatie, bereiken van doelen in het leven 
 • Sociaal – meer sociale interactie, steun van anderen

Positiviteit in samenwerken

In eerder onderzoek heeft Fredrickson gevonden dat positieve acties*) de effectiviteit van een team versterken, terwijl negatieve acties een remmend effect hebben. Ze heeft gevonden dat er in 1-op-1 interacties 3 positieve acties nodig zijn om het remmende effect van 1 negatieve actie te neutraliseren. High performance teams zijn in flow wanneer de verhouding positief : negatief ongeveer 6 tot 9 positieve acties ten opzicht van 1 negatieve actie is.

*) Het woord ‘actie’ gebruik ik hier voor elke vorm van communicatie: de wenkbrauw die je optrekt, of het handgebaar dat je maakt, de woorden die je zegt, de toon, de zucht. Alles wat onderdeel uitmaakt van de interactie, verbaal en non-verbaal!

Het kan ook téveel worden: wanneer het aantal positieve uitingen ten opzicht van 1 negatieve actie hoger is dan 11, dan verdwijnt de beweging in het team. Net als wanneer de verhouding minder dan 4 : 1 is.  

Het vraagt oefening om het aantal positieve uitingen te verhogen in interactie met elkaar. Positieve emoties zien we makkelijk over het hoofd óf negeren we. 

Positiviteit versterkt de Agile Mindset

Hier vind je 3 tips om jouw Agile Mindset positief te beïnvloeden. 

Het kan in het begin wat ongemakkelijk voelen om de tips in te zetten, omdat je zo bewust op die positiviteit gaat letten. Realiseer je dat een positieve benadering van zaken is net zo geldig en aanstekelijk als een negatieve benadering! Houd jouw doel voor ogen en waardeer wat er is.

 1. Positief vergaderen
  Spreek met elkaar af om de komende maand jullie vergaderingen te starten met het delen van een moment waar je trots op bent, of waar je blij van werd. 
  Op deze manier richt je je gedachten op een ervaring waar je een positieve emoties ervoer. Dit verbreed je blik en versterkt je verbinding met elkaar. 
  Je zult merken dat de vergadering soepeler loopt, dat constructiever en creatiever oplossingen gevonden worden.
 2. Omdenken: “een probleem is een gefrustreerde droom”
  We zijn erg goed in het zien wat er niet goed is. Wat er niet deugd.
  Spreek met elkaar af, dat je in vergaderingen elkaar uitdaagt om te formuleren wat er wél werkt en wat je wel wilt. Merk het op wanneer jullie vooral bespreken wat er misgegaan is, of waarom een bepaald idee niet haalbaar is. Stel dan eens de vraag “wat werkt er wel goed?” of “wat wil je bereiken?”
  Blijf volhouden, en zie wat het effect is. Let op dat het ook goed is om emoties te ventileren – één keer uitgesproken kun je er mee aan de slag.
 3. Positieve intentie
  Formuleer wekelijks een positieve intentie. Wat ga jij deze week doen om positieve emoties te herkennen of te stimuleren, bij jezelf of bij het team waar jij in werkt. Kijk dan na die week ook eens terug naar het effect.
  Je kunt deze tip ook dagelijks inzetten.

Positiviteit : meer dan blijigheid

Positiviteit of liever nog, positieve emoties, leiden dus tot het verbreden van onze aandacht, cognitie en handelen. Het zorgt er voor dat we blijven oefenen om die bal in het net te schoppen, of “Breekbaar” van Harry Sacksioni te leren spelen op de gitaar. Positieve emoties helpen ons door te zetten bij tegenslag.

Emoties kleuren gedrag

Want het is niet altijd rozengeur en maneschijn. We houden van “gedoe”. Gemopper, praten over elkaar, discussie, chagrijn, focus op fouten, macht, regels omzeilen. Het is er. En het is niet effectief. Maar ook ‘gedoe’ kun je positief benaderen. Kijk er niet van weg. Erken wat er is en onderzoek wat je kunt doen om te verbeteren. 

Door positieve emoties te ervaren en vanuit positieve intentie positieve vragen te stellen en mogelijkheden te zien, versterk je jouw Agile Mindset. Je wordt krachtiger in het omgaan met verandering. Precies dat wat nodig is in een Agile organisatie.

Wil jij onderzoeken hoe positiviteit de Agile Mindset versterkt in jouw (Agile) organisatie? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.