Persoonlijk Leiderschap – April 2013

Gisteren heb ik de tijd genomen om al die interessante artikelen, die ik in mijn Pocket had verzameld, eens door te lezen. Heerlijk weer eventjes mezelf ijken. Knikkend lees ik het ene artikel, terwijl ik een volgend artikel na een korte scan wegdruk,

Het artikel, dat ik met veel interesse en knikkend hoofd heb gelezen, was het artikel van John Kotter “Leadership is (still) not management”. Een artikel dat hij schreef naar aanleiding van een radio interview (HBR blog 09-01-2013). We snappen het namelijk nog steeds niet! Wat we niet snappen? Dat leiderschap nog steeds wat anders is dan management (je hoort hem er bijna bij zuchten :-)). En dat we die termen dan ook niet als synoniemen van elkaar kunnen gebruiken: “management” is dat doen wat nodig is om de bedrijfsresultaten te halen; “leiderschap” is dat doen wat de organisatie in de toekomst verder brengt. Oftewel “management” is nodig om de organisatie nu en in de nabije toekomst te laten bestaan, “leiderschap” is nodig om ook in de toekomst, duurzaam, te bestaan. Maar let op: leiderschap is niet hetzelfde als dat elk bedrijf een goeroe als leider moet hebben (schijnen we ook nog steeds allemaal te denken, zucht). Nee, leiderschap is in de hele organisatie nodig, op elk niveau. Leiderschap heeft NIETS te maken met hiërarchie. Het heeft te maken met visie, empowerment, acceptatie en vooral met het creëren van zinnige verandering. Leiderschap is gedrag!

Ja, en daar ben ik weer thuis, want dit sluit naadloos aan op mijn overtuiging, dat effectief gedrag positief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Als jij aan de slag gaat met jouw effectieve gedrag, dan toon je leiderschap, persoonlijk leiderschap. Zet dan ook de stap naar de wereld om je heen, de organisatie waar je in werkt, dan vertoon je waar leiderschap.  Persoonlijk leiderschap is durven dromen en durven doen. Het is spannend, want je moet daarbij in de spiegel kijken en die spiegel is soms meedogenloos. Maar met jouw angst en moed verander je heel veel: jij bent jouw persoonlijke leider! Bovendien ben je als persoonlijk leider onmisbaar voor de duurzaamheid van de organisatie waar jij in werkt. Is dat niet fantastisch?

“Verbeter de wereld, begin bij jezelf” of zoals Gandhi zei: “Be the change you wish to see to the world”

Gratis advies: bepaal zelf de grootte van jouw wereld

Heerlijk, ik ben weer geijkt!