Interactie Cirkel

Alle werkelijke leven is ontmoeting

Martin Buber

Wij maken allemaal deel uit van kleinere en grotere systemen: gezin, sport-team, organisatie, dorp/stad, land, wereld. Systemen waar wij een rol hebben, op basis van ons Doen en onze Dromen. Een complex geheel, waarin het eenvoudig verdwalen is. De Interactie Cirkel is een model om te kijken naar situaties, naar relaties, naar organisaties. Om inzicht te krijgen in wat er aan de hand is en wat nodig is.

De interactie cirkel – inzicht in actie en relatie

Gebruik het model maar eens om naar jezelf te kijken. Onderzoek wat jij Doet en Droomt en hoe jij (Ik) je verhoudt tot Ander.
Of kijk eens naar de cirkel met jouw team als Ik. Wie is dan de ander? Hoe zijn jullie verbonden? Via Dromen? Of via Doen? En ontbreekt er iets? Kun je er de vinger op leggen?

Met de Interactie Cirkel faciliteer ik jouw onderzoek naar de gewenste situatie. Of het nu gaat om jezelf, je team of de organisatie. We maken de situatie inzichtelijk, zodat het voor jou duidelijk is welke stappen je gaat nemen.

De Interactie Cirkel is ontstaan vanuit mijn verzamelde kennis en ervaring, geïnspireerd door een interview “De cirkel als metafoor van het leven” met Inez van Oord (Happinez 5, 2015) en het cosmologisch model van Harry Rump (Jungiaans Instituut). De cirkel is sterk verankerd in het gedachtengoed van Appreciatie Inquiry.

Wil je meer weten of kennismaken, neem dan contact met me op.