Interactie Cirkel

Alle werkelijke leven is ontmoeting

Martin Buber

Wij maken allemaal deel uit van kleinere en grotere systemen: gezin, sport-team, organisatie, dorp/stad, land, wereld. Systemen waar wij een rol hebben, op basis van ons Doen en onze Dromen. Een complex geheel, waarin het eenvoudig verdwalen is. De Interactie Cirkel is een model om te kijken naar situaties, naar relaties, naar organisaties. Om inzicht te krijgen in wat er aan de hand is en wat nodig is.

De interactie cirkel – continue in gesprek

Gebruik het model maar eens om naar jezelf te kijken. Onderzoek wat jij Doet en Droomt en wat de wisselwerking is tussen jouzelf  (Ik) en de Ander.
Of kijk eens naar de cirkel met jouw team als Ik. Wie is dan de ander? Hoe zijn jullie verbonden? Via Dromen? Of via Doen? En hoe interacteren jullie met elkaar?

Interactie tussen teamleden creëert een werkelijkheid, de werkelijkheid van het team op dit moment. Aangezien de context van mens en organisatie constant in beweging is en teamleden nieuwe ervaringen opdoen vraagt succesvol samenwerken continue wisselwerking tussen de teamleden onderling en het team met hun omgeving. Vanuit positieve intentie om samen nog beter te worden continue in gesprek zijn en leren met elkaar. 

De Interactie Cirkel is ontstaan vanuit mijn verzamelde kennis en ervaring, geïnspireerd door een interview “De cirkel als metafoor van het leven” met Inez van Oord (Happinez 5, 2015) en het cosmologisch model van Harry Rump (Jungiaans Instituut). De cirkel is sterk verankerd in het gedachtengoed van Appreciatie Inquiry.

Wil je meer weten of kennismaken, neem dan contact met me op.