Verander Coaching

Veranderen. Het vraagt leiderschap, begeleiden en ook gewoon doen.

Een traject Verander Coaching zet je in als de stap die je wilt maken te groot is om in een keer te zetten, of als er veel mensen bij betrokken zijn. In hoofdlijnen kent een traject Verander Coaching 3 stappen:

  1. Bewegen, samenwerken, (on)geschreven regels
    Het vraagstuk onderzoeken: wat werkt, wat wringt, heb je voorbeelden, wat is je droom.
  2. De verandering definiëren: hoe ziet je toekomstbeeld er uit, wat is het gedrag wat daar bij hoort.
  3. De verandering realiseren: wie, wat, hoe, waar, wanneer, waarom, welke mensen, mechanismen, ambassadeurs, management, kern-team

De fasen worden, passend bij de organisatie, creatief en afwisselend vormgegeven. Met aandacht voor de samenhang tussen mens, processen en organisatiedoelstellingen.

Neem contact op voor een oriënterend gesprek.