Change Coaching

Is uw aanpak effectief? Bereikt u wat u wilt bereiken met bijvoorbeeld uw team-sessies, uw veranderprogramma of met de inrichting van uw (IT)proces-organisatie?

Maart Consulting heeft de expertise om u te begeleiden in uw veranderingprogramma. Onze aanpak is maatwerk. Wij putten uit onze ervaring in het faciliteren van team sessies, zoals brainstorm sessies met uw (management) team, ervaringsgerichte oefeningen om de impact van een dag programma te vergroten, dagprogramma faciliteren, “waarom” sessies en vele andere vormen van inspirerende co-creërende veranderactiviteiten.

Wij laten mensen en teams in organisaties stralen. Trots op de individuele toegevoegde waarde. Betekenis gevend aan ieders bijdrage door waardering, erkenning en vertrouwen.

Neem contact op voor een oriënterend gesprek.