De vragen die mijn klanten mij stellen

De vragen die mijn klanten mij stellen zijn divers. In de basis gaat het over samenwerken en focus.

  • Mijn organisatie is gegroeid en afdeling x wil nog steeds meebeslissen over onderwerpen die inmiddels bij specialisten zijn belegd. Dit remt de besluitvaardigheid en groei van de organisatie. Kun jij me helpen om de besluitvorming te stroomlijnen?
  • Mijn team is ons visitekaartje bij de klant. Wat kan ik doen om mijn team te laten groeien in de communicatie. Zodat ze kunnen bouwen aan de relatie met de klant.
  • Ik heb het oude beoordelingssysteem afgeschaft en geef de medewerkers ruimte voor eigen ondernemerschap binnen de organisatie. De mensen die hebben meegedacht in de ontwikkeling van de nieuwe manier van werken zijn ‘om’. Hoe krijg ik de anderen ook in beweging? 
  • We werken Agile. Het team is in principe zelfsturend, maar hoe zorg ik dat ik overzicht / inzicht houd? 
  • In onze dienstverlening zijn alle medewerkers verantwoordelijk voor hun eigen dienstverlening en ook voor het reilen en zeilen van de organisatie. Hoe stimuleer ik het ondernemerschap van de medewerkers?
  • We zijn stap voor stap gegroeid. Onze manier van werken werkt niet meer. We moeten meer gaan organiseren, procesmatiger  werken. Hoe pakken we dat aan?

Jouw vraag staat waarschijnlijk niet in dit lijstje. Neem contact met me op om mij jouw vraag voor te leggen. In een vrijblijvend gesprek onderzoeken we of en hoe ik jou kan helpen.