De Heldere Spiegel

De Heldere Spiegel is een werkvorm voor zelf-bewuste managers die concrete, gerichte feedback op hun gedrag willen vragen van hun omgeving.

Neem je tijd om jouw Heldere Spiegel goed voor te bereiden. Hoe concreter jij zelf jouw vraag om feedback kunt stellen, hoe concreter de feedback is, die je krijgt.

Let op! Deze stap zet een verander-proces in gang. 

Je maakt jouw wens concreet. Je zet daarmee een stip op de horizon en vraagt of jouw omgeving vindt dat jij het goed voorbeeld geeft en het gewenste gedrag stimuleert. Dat vraagt van jou om je kwetsbaar op te stellen, maar ook van degene die jou feedback gaat geven.

Wees je bewust van de intentie waarmee je de feedback gaat vragen. Informeer de mensen die je om feedback vraagt, wat je er mee gaat doen en hoe je dit aan ze terugkoppelt. Wees dankbaar voor de informatie die je krijgt.

Stap 1: wat wil ik bereiken

Beschrijf voor je zelf goed wat je wilt bereiken in het gedrag in de organisatie. Maak het concreet. Wat zeg je dan? Wat doe je dan? Wat is het resultaat? Hoe zie je dat? Wat hoor je dan, of wat zeg jij of wat zeggen de mensen in jouw omgeving dan? Hoe voelt het dan, of wat merk je dan aan jezelf? Wat maakt dit zo belangrijk? 

Wat zie jij in de spiegel?

Welke waarde wordt voor jou vervuld, als je dit gedrag in de organisatie ziet?

Wat doe je, waarover wil jij feedback vragen? Houd het realiseerbaar en concreet.

Weet je vooral wat je niet (meer) wilt?

Als je vooral kunt formuleren wat je niet meer wilt, begin daar dan mee. Maak concreet welk gedrag je vanaf wilt. Schrijf het op. Wanneer je lijst compleet is ga je gestructureerd 1 voor 1 de items op je lijst langs en zet je hier het positief tegenovergestelde naast. Ga na of dit nu beschrijft welk gedrag jij wilt zien in de organisatie. Wat is jouw intentie, waarom wil je dit? Wat maakt dit zo belangrijk? Kijk nog eens naar de vragen aan het begin van stap 1, terwijl je de positieve formuleringen doorneemt. Formuleer nu kort en krachtig waarover jij feedback wilt vragen.

Vraag eventueel iemand om jou te bevragen; om je te helpen bij het concreet formuleren van jouw gedrag en jouw intentie (jouw waarom).

Stap 2: Vraag gericht feedback

Vraag collega’s of medewerkers om je een week lang te observeren. Wees concreet in welk gedrag jij wilt vertonen (jouw voorbeeldgedrag), met de gewenste situatie in gedachten. Vraag ze naar concrete voorbeelden waarin je het gewenste gedrag laat zien en/of in andere (actief) stimuleert. Vraag wat dit met de feedback-gever doet. Vraag tenslotte om 3 tips: wat kun jij doen om de feedback-gever te stimuleren om het gewenste gedrag te vertonen.

Stap 3: verzamelen en betekenis geven

Verzamel de feedback, geef er betekenis aan : wat raakt je (+ of -), wat blijf je doen, wat ga je veranderen, hoe kunnen anderen jou helpen in die verandering. Ga ook in gesprek met de feedback gever om te begrijpen wat de betekenis van de feedback is.

Stap 4: geef terugkoppeling aan de feedback gevers

Bedank jouw feedback-gevers en geef terug wat jij meeneemt uit de feedback die jij gekregen hebt. Benoem wat je er mee gaat doen (actie(s)) en vraag ze jou te helpen.

Tenslotte

Heb de moed om feedback te vragen. Deze werkvorm is best een stevige variant. Maak feedback vragen eenvoudig en laagdrempelige, door bijvoorbeeld te beginnen met één persoon te vragen feedback te geven over hoe je die vergadering voorzit.

Graag hoor ik jouw feedback op deze werkvorm: wat werkt goed, wat vraagt aanpassing, 3 tips.

Heb je vragen? Neem dan contact met me op.